Virág Emese zongoraművész

Diszkográfia

WOLF, Hugo: Wagner-parafrázisok és más zongoraművek

 1. Parafrázis Wagner A nürnbergi mesterdalnokok c. operájára
 2. A gyermekkor
  Szendergő, II. Társasjáték
 3. Humoreszk
 4. Variációk Op.2
 5. Parafrázis Wagner A Walkür c. operájára

HCD 32466


DARGOMIZSSZKIJ, Alekszandr Szergejevics: Dalok és románcok

 1. Ködbe öltözött a Sierra Nevada
 2. Szerelmes vagyok én, szép leány
 3. Karjaidba repí­t a forró hév
 4. Cí­mzetes tanácsos
 5. A könny
 6. Lileta
 7. Vérben ég a vágynak tüze
 8. Álmok, álmok
 9. Isten segítsen meg, barátaim
 10. Ne í­téljétek meg, jó emberek!
 11. Bú nyom s unalom
 12. Az öreg káplár
 13. Ne hí­vd őt éginek
 14. Az élet nehéz percében
 15. Éji zefí­r árad a légben
 16. A te hangod hallom-é
 17. Bús vagyok
 18. Késő éjjel a sí­k tiszta mezőn
 19. A molnár
 20. Kék szemek
 21. Rejts el engem, Éji vihar!
 22. Meghaltam a boldogságtól
 23. Szerettem Önt
 24. Gyümölcsöskert
 25. Mily kedves fejecskéje
 26. Napjaim Ura
 27. Te És Ön
 28. A csók
 29. A féreg
 30. Vallok bátyám, az Ördög műve!

Km. Anatolij Fokanov bariton 

HCD 32279


GOUNOD, Charles: Dalok

 1. Bolero
 2. Nincs mindig május
 3. A szerelem királynője
 4. Ó, amint ketten majáliskor
 5. Óvakodj!
 6. Egy angyal lelke
 7. A ruhám
 8. Egy ifjú leányhoz
 9. Add e virágot
 10. Tavaszi dal
 11. Derengő tavasz
 12. Sebek
 13. Az Árnyasban kortyolgatni
 14. Kincsesládikómhoz
 15. Midőn imádkozik a gyermek Cécile-hez
 16. A halász éneke
 17. Egy ifjú görög leányhoz
 18. Medja válasza

Km. Wiedemann Bernadett mezzoszoprán, Orendt Gyula bariton

HCD 32649


MIHALOVICH Ödön: Dalok

 1. Hét dal Mathilde Wesendonck verseire
 2. Hat dal
 3. Nyolc dal
 4. Hét dal
 5. Hat dal

Km. Meláth Andrea mezzoszoprán, Fekete Attila tenor

HCD 32043


RAFF, Joachim: Dalok

 1. Levelek és dalok
 2. Isten veled
 3. Az útért aggódni kár
 4. Az elhagyott leány
 5. Molnárdal No. 2
 6. Leányének
 7. A hűtlenhez
 8. Kastély a tengernél
 9. Az apáca
 10. Molnárdal 1
 11. A vesztőhelyre menet előtt
 12. Fia születése után
 13. Imádság
 14. Búcsú a világtól
 15. Szerelmi vallomás
 16. Ave Maria
 17. Nyugtalan szerelem
 18. Lorelei
 19. Nászéjszaka

Km. Meláth Andrea mezzoszoprán

HCD 32256


RANDHARTINGER, Benedict: Dalok

 1. Kesergő szerelem
 2. A trubadúr
 3. Kialudt szerelem
 4. Vágyakozás
 5. Az elhagyott
 6. A bánat gyönyöre
 7. Egy boldog szócska
 8. A csillagokhoz
 9. Kovácsok dala
 10. Szulejka
 11. Együttérzés
 12. A tündér éneke
 13. Megnyugtatás
 14. Ibolyakoszorú
 15. Boldog szerelem
 16. A felhők
 17. Mint egy virág, olyan vagy
 18. A Szent Wolfgang tavon
 19. Szerenád
 20. Ne felejts engem
 21. Az Éjszakai seregszemle

Km. Meláth Andrea mezzoszoprán

HCD 32105


ORBÁN György és VAJDA János: Dalok

VAJDA:

 1. Capriccio
 2. Mellékdalok
 3. A négyek
 4. Három dal Szőcs Géza soraira

ORBÁN:

 1. Spanyol dalok
 2. Kilenc dal Weöres Sándor verseire

Km. Meláth Andrea mezzoszoprán

HCD 31827


BARTÓK Béla, KODÁLY Zoltán, LAJTHA László: Magyar Népdalok

BARTÓK, KODÁLY: Magyar  Népdalok Énekhangra zongorakí­sérettel

feldolgozás

LAJTHA: Magyar Népdalok

19 feldolgozás

Km. Meláth Andrea mezzoszoprán

HCD 31933


GOETHE-VERSEK TÖBB ZENESZERZŐ MEGZENÉSÍTÉSÉBEN

A villikirály

Gottlob Bachmann, Corona
Schröter, Julius Schneider, Carl Friedrich Zelter, Wenzel Johann Tomaschek, Émile Mathieu, Ann Sheppard Mounsey, Louis Schlottmann, Carl Loewe, Louis Spohr, Franz Schubert

Margit a rokkánál

Carl Loewe, Franz
Schubert, Richard Wagner, Giuseppe Verdi

Margit fohásza

Giuseppe Verdi, Carl Loewe,
Franz Schubert, Richard Wagner

Km. Meláth Andrea  mezzoszoprán, Anatolij Fokanov  bariton, Kokas Katalin  hegedű, Schubert Á narrátor

HCD 32323


KODÁLY ÖSSZKIADÁS MŰDALOK

Énekszó (16 dal)

Négy dal

A bereknek gyors kaszási

Három Ének

Epigrammák

Epitaphium Joannis
Hunyadi

Km.
Meláth Andrea 
mezzoszoprán,

Korondi Anna szoprán,

Németh Judit mezzoszoprán, 

Orendt Gyula bariton,

Brickner Szabolcs  tenor,

Szegedi Csaba bariton

HCD 32555a€“56


KODÁLY-ÖSSZKIADÁS NÉPDALOK

Magyar népdalok

Km.
Meláth Andrea 
mezzoszoprán

Azonos a HCD 31933 számú felvétellel

HCD 32557a59


BARTÓK-ÖSSZKIADÁS

Ritkaságok

Gyergyóból

Km. Kállay Gábor furulya

Két magyar Népdal

Székely Népdal

Négy szlovák Népdal

Négy dal Pósa Lajos szövegeire

Est

Km. Meláth Andrea mezzoszoprán

HCD 31909


HOLLÓS Máté: Ének, hajolj ki ajkamon

 1. Cára luma phá­rav (Járom a világot)

        Km. Matuz IstvÁn basszusfuvola  

2.Adagio ed appassionato

       Km. Somogyi Péter hegedű, Gyöngyössy Zoltán fuvola 

HCD 32485


 

HOLLÓS Máté: TÜNDÉRÁLOM

 1. Sms-ek (zongora szóló)
 2. Tündérálom

Km. Meláth Andrea mezzoszoprán, Sáfár Orsolya szoprán 

Pannon Classic PCL 8018